EmEx_Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите

Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите


Съществуват две Директиви на Европейския Парламент и Съвета на Европа, свързани с опасните места, където може да възникне експлозивна атмосфера:


Двете Директиви заедно са наречени АТЕХ Директиви. АТЕХ е абревиатура от френския термин „ATmosphères EXplosives”. 


В България съществуват четири Наредби, с които се въвежда и узаконява действието на АТЕХ Директивите:Всяка от тези директиви и наредби е съпътствана от поредица Стандарти, които дават насоки за изпълнението им.

  • БДС EN 60079-10-1: 2009 Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2009).
  • БДС EN 60079-10-2: 2015 Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015) заменя БДС EN 60079-10-2: 2009 Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация по райони. Горими прахови атмосфери и го отменя на 20.02.2018 г.
  • БДС EN 61241-10:2006 Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах. Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или където могат да възникнат