За Нас

„ЕМЕКС България” ООД е търговско - консултантско дружество регистрирано в гр. София от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен национален и международен опит. Основните ...

УСЛУГИ

Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.   В сферата...

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Аварийно / Евакуационно Осветление Наредби Наредба № Iз-1971 на МВР и МРРБ от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ...

„ЕМЕКС България” ООД е търговско - консултантско дружество регистрирано в гр. София от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен национален и международен опит.

Основните сфери на работа са:

  • Аварийно / Евакуационно Осветление
  • Експлозивна Атмосфера и Взривозащитени Електросъоръжения
  • Специализирано Индустриално Осветление
  • Общо Осветление

Фирмата възниква, за да отговори на повишеното търсене на “know how” в сферата на аварийното осветление, АТЕХ директивите и добрите Европейски практики в гореспоменатите области.