Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.


В сферата на Общото Осветление предлагаме следните услуги:

Общо Осветление EmEx 

  • Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки
  • Калкулации за осветеност