Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.


В сферата на Аварийно / Евакуационно Осветление предлагаме следните услуги:

EmEx_news_Аварийно Евакуационно Осветление

  • Подготовка и изнасяне на семинари и обучения 
  • Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки
  • Калкулации за осветеност
  • Проектиране на Централни Системи за Аварийно Осветление и друго аварийно осветление