Повече светлина с по-голяма ефективност от EATON / CEAG