Новия регламент за енергийно етикетиране влиза в сила от 01.09.2013 г.