Аварийното и евакуационно осветление е вече ЗАДЪЛЖИТЕЛНО във всички съществуващи обществени сгради